Gaeilge

Gaeilge

Here are some ideas on how you could do Irish at home. These are just ideas and not at all mandatory.

 

Cluichí (Games)

Deir Ó Grádaigh (Simon Says)

Seas suas (Stand Up)

Suí Síos (sit down)

Cromaigí síos (crouch down)

Cuir suas do lámha (hands up)

Cuir síos do lámha (hands down)

Lámha amach (hands out)

Seas ar cos amháin (stand on one foot)

Léim ar cos amháin (hop)

Bí ag rith (run)

Bí ag léim (jump)

Bí ag siúl (walk)

Bí ag damhsa (dance)

Dún do shúille (close your eyes)

Oscail do shúille (open your eyes)

Cas timpeall (turn around)

Cros do lámha (Fold your arms)

 

 

Feicim le mo Shúilín Beag (I Spy)

I will email some ideas

 

 

Cluiche Biongó

I will email on some ideas

 

Amhráin agus Rainn (Songs and Rhymes)

Lámh, Lámh Eile

Lámh, lámh eile, a haon, a dó,
Cos, cos eile, a haon, a dó.
Ceann, srón, béil, smig,
Agus fiacla bána i mo bhéal istigh.
Súil, súil eile, a haon, a dó,
Cluas, cluas eile, a haon, a dó,
Ceann, srón, béil, smig,
Agus fiacla bána i mo bhéal istigh.

 

Rólaí Pólaí

Rólaí, pólaí, rólaí, pólaí,
Suas, suas, suas.
Rólaí, pólaí, rólaí, pólaí,
Síos, síos, síos.
Rólaí, pólaí, rólaí, pólaí,
Amach, amach, amach.
Rólaí, pólaí, rólaí, pólaí,
Isteach, isreach, isteach!

 

Is Maith Liom Bainne

Is maith liom bainne.

Is maith liom ubh.

Is maith liom im.

Is maith liom subh.

 

Is Féidir Liom

Is féidir liom rith.

Is féidir liom suí.

Is féidir liom léim.

Is féidir liom luí.

 

Uisce

Uisce, uisce, uisce glé.

Tá sé go deas.

Is maith liom é.

Uisce, uisce, uisce glé.

Tá sé go deas.

Is maith liom é.

 

Dhá Éan Bheaga ina Suí ar an gCrann

Dhá éan bheaga ina suí ar an gcrann.

Seo é Peadar. Seo é Pól.

Imigh uaim a Pheadair.

Imigh uaim a Phól.

Tar ar ais a Pheadair.

Tar ar ais a Phól.

 

Aon, Dó, Trí

A haon, a dó,

Muc is bó.

A trí, a ceathair,

Mála, leabhar.

A cúig, a sé,

Bainne is tae.

A seacht, a hocht,

Páiste bocht.

A naoi, a deich,

Uisce te.

 

An Maith Leat?

An maith leat píotsa?

An maith leat ubh?

An maith leat burgar?

An maith leat subh?

An maith leat milseáin?

An maith leat prátaí?

An maith leat brioscáin?

An maith leat cácaí?

 

An Bricfeasta

Ithim leite,

Ithim ubh,

Ólaim tae,

Is maith liom subh.

Bainne ar an leite,

Im ar an arán,

siúcra sa tae,

Agus bímse lán.

 

Scéalta (Stories)

Séideán Sí (here) There are loads of stories here!

 

Ag Labhairt Gaeilge s Bhaile (Speaking Irish at Home)

Here are some phrases that you can use with your child at home to encourage them to speak Irish.

 • Dia Duit (hello)
 • Slán (goodbye)
 • Conas atá tú? (how are you?)
 • Tá mé go maith (I’m good)
 • Cá bhfuil mo… (where is my…)
 • Go raibh maith agat (thank you).
 • Tá fáilte romhat (you’re welcome).
 • Tabhair dom… (pass me…).
 • Dún mo chóta le do thoil (Zip up/button up my coat please)
 • Ceangal m’iallacha le do thoil (Tie my laces please)
 • An maith leat….? (Do you like…..?)
 • Is maith liom… (I like…)
 • Ní maith liom…. (I don’t like…)
 • An bhfuil cead agam…? (May I…?)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *